ครบรอบ ๑๐๑ ปี กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

ครบรอบ ๑๐๑ ปี กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

ครบ....พหลรณยุทธกล้า......ราวี
รอบ....ยุคลบาทบดี.............ปกป้อง
หนึ่ง....รัฐฉัตรจักรี...............คงมั่น.......ขวัญเมือง
ร้อย....สมรภูมิก้อง..............ปราบสิ้นอรินทร์สูญ

หนึ่ง....ศตวรรษพ้น.............ผ่านไป
ปี....สู่ศักราชใหม่................พรั่งพร้อม
กอง....พลที่หนึ่งไกร...........เกริกสู่.....สากล
พล....ราชวัลลภน้อม...........เกียรตินี้พลีถวาย

ที่....สถิตจิตเหล่าข้า...........คือขวัญ
หนึ่ง....ชีพถวายทรงธรรม์....ทแกล้ว
รักษา....สัตยาบัน................บริสุทธิ์....ดุจทอง
พระองค์....ปฏิมาแพร้ว........ปิดไว้เบื้องหลัง

บทประพันธ์โดย ร้อยโททัญพิสิษฐ์ ผ่องใส : กวีราชวัลลภ

Spain

Spain

Spain 2

Spain 2

Spain 3

Spain 3

France

France

France2

France2

France 3

France 3

๊Logistic Officer Course in Singapore

๊Logistic Officer Course in Singapore

ULOC

ULOC

ULOC2

ULOC2

ULOC3

ULOC3

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

๋JCSC 2

๋JCSC 2

JCSC3

JCSC3

JCSC 4

JCSC 4