The Bright 2560

เราสร้างความหวังของบุตรหลานท่านให้เป็นความจริง 


บริการในคอร์สประกอบด้วย


1. การสอนกวดวิชา ทบทวนสรุปความรู้ในห้องเรียน 6 ชม. ต่อวัน ในวิชาการที่จะสอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เน้นการทำข้อสอบเก่า และแนวข้อสอบที่ต้องรู้ ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบที่ไวและแม่น ได้คำตอบที่ถูกต้อง  และพร้อมตอบข้อสงสัยซักถามในความรู้วิชาการตามรายวิชาที่จะสอบ  ตลอด  24 ชั่วโมง 

2. การฝึกฝนทักษะสมรรถภาพทางกาย เพื่อการทดสอบภาคพลศึกษา ( ยกเว้น การว่ายน้ำ เนื่องจากนักเรียนต้องมีความพร้อมในทักษะสำคัญนี้เป็นพื้นฐานมาก่อน สำหรับการเข้าสอบทหารตำรวจ )

3. การฝึกอบรม ระเบียบ วินัยทหารขั้นต้น เพื่อการปรับตัวและคุ้นเคยกับการเป็นนักเรียนทหาร โดยการกำกับดูแลของนายทหาร และนักเรียนเหล่าทัพรุ่นพี่ที่มาช่วยอบรมและแบ่งปันประสบการณ์

4. การบริการที่พักตลอดการเรียนในหลักสูตร จนถึงวันสอบวันสุดท้ายของการสอบภาควิชาการ

5. การบริการรถนำส่งถึงสถานที่สอบ ทุกสนามสอบที่สมัครไว้ ในการสอบภาควิชาการ

6. การอบรมแนะแนวการศึกษา ทั้งในสายวิชาชีพทหารตำรวจ และสายสามัญ สายอาชีพ อุดมศึกษา เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติต่อการศึกษาหาความรู้ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สำหรับการเรียนต่อและการสอบแข่งขัน เป็นเทคนิคการเรียนในระดับสูงต่อไป เช่น การพัฒนาทักษะการอ่านหนังสือ การท่องจำ การทำข้อสอบแบบต่างๆ ปรนัย อัตนัย การสอบสัมภาษณ์  การปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์  ประสบกาณ์และข้อมูลสำหรับการสอบแข่งขันชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศในอนาคต

7. บริการอาหาร 3 มื้อตลอดหลักสูตร

8. บริการซักรีดชุดนักเรียน ซักเครื่องแต่งกายปกติในคอร์ส

9. การฝึกสมาธิอานาปานสติสมาธิ การสวดมนต์ เพื่อเจริญสติปัญญาอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา  มีสมาธิในการเรียนและการสอบ 

10. การอบรมศีลธรรม ระเบียบวินัย และธรรมเนียมปฏิบัติของทหาร ขัดเกลาอุปนิสัยให้มีเมตตา มีน้ำใจแบ่งปัน มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต  ฯลฯ 

ตารางเวลาการปฏิบัติประจำวันในคอร์ส

0600 ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
0630 รวมแถว ออกกำลังกาย ฝึกสมรรถภาพสำหรับสอบพลศึกษา
0730 รับประทานอาหารเช้า
0800 รวมแถวเคารพธงชาติ
0815 อาบน้ำ แต่งตัว 
0845 เข้าห้องเรียน สวดมนต์ ทำสมาธิ
0900 เรียน ภาคเช้า 
1200 รับประทานอาหารกลางวัน
1230 พักเที่ยง
1315 เข้าห้องเรียน สวดมนต์ ทำสมาธิ
1330 เรียน ภาคบ่าย
1630 เลิกเรียน
1645 เปลี่ยนเป็นชุดพละ 
1700 รวมแถว ออกกำลังกาย ฝึกสมรรถภาพสำหรับสอบพลศึกษา
1800 รวมแถวเคารพธงชาติ
1815 รับประทานอาหารเย็น
1845 อาบน้ำ แต่งตัว
1915 เข้าห้องอบรม สวดมนต์ ทำสมาธิ
1930 อบรมความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทหารตำรวจ ด้วยวิทยากร ตอบข้อซักถาม ปัญหาการเรียน ปัญหาการสอบ   ท่องจำสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกัน 
         (ในบางวันจะมีการทดสอบวิชาการต่างๆ เพื่อความคุ้นเคยในการทำข้อสอบ / พร้อมเฉลย) 
2100 เวลาทบทวนอ่านหนังสือเป้นส่วนตัว / อนุญาติให้ใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อพูดคุยผู้ปกครอง 
2200 ส่งคืนเครื่องมือสื่อสารพร้อมกันทุกคน / เข้านอน (นักเรียนที่จะอ่านหนังสือต่อ ต้องขออนุญาต) 
2400 ห้ามอ่านหนังสือหลังเที่ยงคืน โดยเฉพาะวันสอบ 

ตารางเวลาการปฏิบัติในวันสอบ

สอบภาคเช้า 

0530 ตื่นนอน อาบน้ำแต่งตัว
0600 รับประทานอาหารเช้า
0630 รวมแถว ตรวจความพร้อมเอกสาร บัตรสอบ บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประชาชน เครื่องเขียน 
0645 ออกเดินทางไปสนามสอบ 
0730 ถึงสนามสอบ รายงานตัวเข้าห้องสอบ 
xxxx เริ่มทำการสอบ


สอบภาคบ่าย 

1230 รายงานตัว เข้าห้องสอบ
1300 เริ่มทำการสอบ
xxxx พร้อมที่จุดรอรถกลับ
xxxx  เดินทางกลับ
xxxx รับประทานอาหารเย็น 


ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานธุรการและฝ่ายขาย

คุณหนุ่ม
คุณเก่ง
คุณบอย

Email: thebright2560@gmail.com  

กลุ่ม Line ID :   theBright2560

Facebook Page : the Bright 2560


สถานที่เรียนและฝึกอบรม  

รอประกาศ  

ระยะเวลาคอร์ส

คอร์ส 1. นายร้อยตำรวจ 
ระยะเวลา 16 วัน ( เปิด อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ - ปิด จันทร์ 27 กุมภาพันธ์) 
ราคา 25000 บาท

คอร์ส 2. นายเรือ 
ระยะเวลา 15 วัน (เปิด อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ - ปิด อาทิตย์ 5 มีนาคม) 
ราคา 24000 บาท 

คอร์ส 3. นายร้อยตำรวจ + นายเรือ 
ระยะเวลา  22 วัน (เปิด อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์- ปิด อาทิตย์ 5 มีนาคม) 
ราคา 31000 บาท

คอร์ส 4. นายเรืออากาศ 
ระยะเวลา 16 วัน ( เปิด เสาร์ 25 กุมภาพันธ์- ปิด อาทิตย์ 12 มีนาคม) 
ราคาคอร์ส 25000 บาท

คอร์ส 5. นายร้อย จปร. 
ระยะเวลา 17  วัน ( เปิด เสาร์ 25 กุมภาพันธ์- ปิด จันทร์  13 มีนาคม) 
ราคาคอร์ส 26000 บาท

คอร์ส 6. รวมเหล่า 
ระยะเวลา 30 วัน ( เปิด อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ - ปิด จันทร์  13 มีนาคม)
ราคาคอร์ส 39000 บาท 

ขั้นตอนการสมัครคอร์ส

1. ท่านส่งอีเมลมาที่ thebright2560@gmail.com เพื่อขอรับระเบียบการและกำหนดการเข้าคอร์ส

2. ท่านจะได้รับระเบียบการและกำหนดการเข้าคอร์สใบสมัครทางอีเมล thebright2560@gmail.com

3. ท่านกรอกใบสมัคร แล้วส่งมาที่อีเมล thebright2560@gmail.com 

4. ท่านดำเนินการโอนเงินค่าเรียน เข้าบัญชีธนาคาร หมายเลข ของ ทัญพิสิษฐ์ โสตถิเสวี 

5. ท่านยืนยันการโอนเงินโดยแสกน ส่งทางอีเมล thebright2560@gmail.com หรือแฟกซ์

6. ท่านนำเอกสารการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินและมาแสดงในวันเปิดคอร์ส 

7. หากสมัครคอร์สแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้จริง ด้วยเหตุสุดวิสัย เฉพาะความเจ็บป่วยทางกายภาพของนักเรียนเท่านั้น จะได้รับเงินที่ชำระไว้คืนเพียงครึ่งหนึ่งของราคาคอร์สทั้งหมด โดยแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ในการยืนยันประกอบการขอรับเงินคืน 

8. หากสมัครคอร์สแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้จนจบคอร์ส ด้วยเหตุสุดวิสัย เฉพาะความเจ็บป่วยทางกายภาพของนักเรียนเท่านั้น จะได้รับเงินที่ชำระไว้คืนเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาคอร์สทั้งหมด 

9. นักเรียนต้องดำเนินการสมัครสอบออนไลน์เองในเหล่าต่างๆ ที่ต้องการ ( นายร้อยจปร นายร้อยตำรวจ นายเรือ นายเรืออากาศ) และได้รับการตอบรับให้เข้าสอบแข่งขัน  โดยดำเนินการให้เสร็จล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนในคอร์ส (ดูกำหนดการสมัครสอบแข่งขัน จากข้อมูลด้านล่าง) 

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่าตำรวจ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560
สอบภาควิชาการ 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 1 มีนาคม 2560
สอบรองสอง 21 - 24 มีนาคม 2560
สถานที่สอบรอบสอง ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
ประกาศผลสอบรอบสอง 11 เมษายน 2560
รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 18 เมษายน 2560
มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 20 เมษายน 2560
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rpca.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่าทหารเรือ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
สอบภาควิชาการ 4 มีนาคม 2560
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 18 มีนาคม 2560
สอบรองสอง 27 - 31 มีนาคม 2560
สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2560
รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 18 เมษายน 2560
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtna.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่าทหารอากาศ (ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
สอบภาควิชาการ 11 มีนาคม 2560
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
สอบรองสอง รอประกาศ
สถานที่สอบรอบสอง รอประกาศ
ประกาศผลสอบรอบสอง รอประกาศ
มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 18 เมษายน 2560
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtafa.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่าทหารบก (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
สอบภาควิชาการ 12 มีนาคม 2560
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 19 มีนาคม 2560
สอบรองสอง 20 มีนาคม , 3 - 6 เมษายน 2560
สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2560
มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 18 เมษายน 2560
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.crma.ac.th

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

1. นักเรียนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพกเงินสด หรือของมีค่า ยกเว้น นาฬิกาข้อมือมาตรฐานและสมุดเครื่องเขียน การสูญหายใดๆ ในทรัพย์สินมีค่า ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของนักเรียน 

2. นักเรียนไม่อนุญาติให้ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ในห้วงทำการเรียนการสอนและในการสอบ  ต้องนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ( โทรศัพท์มือถือ รวมถึง iPad และ Tablet เพื่อการศึกษา) ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่คอร์สและจะใช้ได้เมื่อได้รับอนุญาตตามห้วงเวลาที่สมควร หรือมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเพื่อติดต่อทางบ้าน 
3. หากผู้ปกครองมีความห่วงใย สามารถติดต่อนักเรียนได้ โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่คอร์ส 

4. นักเรียนสามารถซื้อขนมหรือของใช้จำเป็นเพิ่มเติมในร้านค้าที่จัดไว้ให้ได้ โดยผู้ปกครองสำรองเงินให้นักเรียน ไม่เกิน 2000 บาท โอนผ่านทางธนาคารเข้าบัญชี ไว้เป็นเครดิตใช้ในการซื้อ โดยในการซื้อแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกเป็นบัญชีรายการใช้จ่าย เพื่อคืนเงินเครดิตที่เหลือกลับคืนในวันปิดคอร์ส นักเรียนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพกเงินสดติดตัว จนกว่าจะปิดคอร์ส เดินทางกลับภูมิลำเนา

5. ผู้ปกครองต้องมารับและส่งนักเรียนด้วยตนเอง พร้อมยืนยันตัวบุคคล ด้วยบัตรประชาชน (นักเรียนและผู้ปกครอง) ในวันเปิดคอร์สและปิดคอร์ส หากจะอนุญาตให้นักเรียนมารายงานตัวเข้าเรียนและและเดินทางกลับภูมิลำเนาเอง ต้องมีหนังสือยืนยันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (นักเรียนและผู้ปกครอง) 

สิ่งที่อนุญาตให้นำมาในการเข้าคอร์ส

1. หนังสือตำรา คู่มือสอบ สมุด เครื่องเขียน
2. นาฬิกาข้อมือที่อนุญาตสำหรับการสอบ
3. เครื่องมือสื่อสาร (เฉพาะที่จำเป็น หากนำมาจะต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่คอร์ส จะได้ใช้ตามเวลากำหนด)
4. ชุดนักเรียนสำหรับเข้าสอบ เครื่องแต่งกายปกติเข้าเรียน และชุดพละ รองเท้าผ้าใบ
5. ยารักษาโรคประจำตัว เท่าที่จำเป็น

สิ่งที่ห้ามลืม

1. บัตรสอบ พร้อมสำเนา 
2. บัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมสำเนา 
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. หลักฐานการโอนเงินสมัครคอร์ส
6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

สิ่งที่ห้ามเด็ดขาด

1. ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมถึงบุหรี่ สุรา ฯลฯ ที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียนทหาร หากตรวจพบจะให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับทันที และไม่ถือเป็นเหตุที่จะพิจารณาให้เข้าเรียนต่อ และไม่ได้รับเงินค่าเรียนที่ชำระคืนแต่อย่างไร
2. ห้ามลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น ไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียนทหาร หากตรวจพบจะให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับทันที และไม่ถือเป็นเหตุที่จะพิจารณาให้เข้าเรียนต่อ และไม่ได้รับเงินค่าเรียนที่ชำระคืนแต่อย่างไร
3. ห้ามทะเลาะวิวาท ละเมิดเพื่อนนักเรียนและครูเจ้าหน้าที่ในคอร์สด้วยกาย และวาจา แม้กรณีใดๆ หากตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง ถือว่าขัดคำสั่ง ไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียนทหาร จะให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับทันที และไม่ถือเป็นเหตุที่จะพิจารณาให้เข้าเรียนต่อ และไม่ได้รับเงินค่าเรียนที่ชำระคืนแต่อย่างไร

การลงโทษ

1. ว่ากล่าวตักเตือน แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
2. สั่งโทษด้วยท่าดันพื้น ลุกนั่ง แบบทหาร  5 ครั้ง 10 ครั้ง 15 ครั้ง ไม่เกิน 20 ครั้ง
3. ให้ออกจากคอร์ส 

Spain

Spain

Spain 2

Spain 2

Spain 3

Spain 3

France

France

France2

France2

France 3

France 3

๊Logistic Officer Course in Singapore

๊Logistic Officer Course in Singapore

ULOC

ULOC

ULOC2

ULOC2

ULOC3

ULOC3

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

๋JCSC 2

๋JCSC 2

JCSC3

JCSC3

JCSC 4

JCSC 4