โคลงกำสรวลศรีปราชญ์

โคลงกำสรวลศรีปราชญ์

"พระธรณีนี่นี้............................เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์...............หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร................เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมาล้าง...............ดาบนั้นคืนสนอง"

โคลงกำสรวลศรีปราชญ์ เป็น โคลงนิราศสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็น โคลงที่โด่งดัง และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง นับแต่โบราณกาลมา ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของนิราศคำโคลงเรื่องอื่นๆ ที่มีผู้แต่งเลียนแบบในภายหลัง เชื่อกันว่าผู้แต่งโคลงกำสรวลนี้คือศรีปราชญ์ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่งคร่ำครวญถึงคนรัก เมื่อคราวถูกเนรเทศไปนครศรีธรรมราช ความเชื่อนี้น่าจะมีมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดังมีโคลงบทหนึ่งในนิราศนรินทร์กล่าวไว้ว่า

กำสรวลศรีปราชญ์พร้อง..............เพรงกาล
จากจุฬาลักษณ์ลาญ..........................สวาทแล้ว
ทวาทศมาสสาร.................................สามเทวษ ถวิลแฮ
ยกทัดกลางเกศแก้ว............................กึ่งร้อนทรวงเรียม


เมื่อพระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ ตาละลักษณ์)แต่งตำนานศรีปราชญ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่มีมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นว่า กวีที่ชื่อ "ศรีปราชญ์" ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นบุตรพระโหราธิบดี ในวัยเด็กมีปฏิภาณดี สามารถต่อโคลงถวายพระมหากษัตริย์ได้ บิดาจึงถวายตัวเป็นข้าราชบริพาร เมื่อรับราชการก็สามารถว่าโคลงสดโต้ตอบกับคนอื่นๆได้ทันที แต่ต่อมาไปแต่งโคลงโต้กับพระสนมจึงถูกเนรเทศไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราช ถูกเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสั่งประหารชีวิต จึงเขียนโคลงแช่งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันโดยทั่วไป และเชื่อกันว่าศรีปราชญ์เป็นผู้แต่ง "อนิรุทธ์คำฉันท์"ด้วย

Spain

Spain

Spain 2

Spain 2

Spain 3

Spain 3

France

France

France2

France2

France 3

France 3

๊Logistic Officer Course in Singapore

๊Logistic Officer Course in Singapore

ULOC

ULOC

ULOC2

ULOC2

ULOC3

ULOC3

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

๋JCSC 2

๋JCSC 2

JCSC3

JCSC3

JCSC 4

JCSC 4

โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า จปร.

โรงเรียนนายร้อยสหรัฐ